RULEBOOK

BCROSS CHALLENGE 2024 PRAVIDLA


Každý zúčastněný atlet, musí souhlasit se všemi pravidly závodu a zásadami, které jsou jedním z povinných kroků při registraci. 

Atleti se závodu účastní dobrovolně a organizátor za ně nenese zodpovědnost. Potvrzením pravidel při registraci na wodcomp.cz souhlasí s účastí na vlastní nebezpečí. 

Změny v předpisech, požadavcích a standardech mohou být prováděny kdykoli, bez předchozího upozornění. Odpovědnost atletů je si předpisy a materiály prostudovat před každým závodem Bcross Challenge.
Nejnovější a aktuální informace najdete na našem webu www.bcrosschallenge.com v sekci jednotlivých závodů.

 

Registrace

Registrace na jednotlivé závody je zahájena:
11.2. START UP GAMES
29.5. BIG SUMMER GAMES
27.9. WINTER CLASSIC

Pořadatel závodu si vyhrazuje právo prodloužit termín registrace, pokud to bude považovat za nutné. 

Pro závod START UP GAMES se sportovci registrací přihlašují rovnou do hlavního závodu.

Při registraci týmu, se registruje pouze kapitán. Ostatním členům poté pošle pozvánku. Ujistěte se, že je u každého sportovce zadána správná kontaktní e-mailová adresa, protože to je i naše hlavní forma komunikace! 

Registrační poplatky jsou bez udání důvodu nevratné. Registrace jsou bez důvodu nepřenosné.

Využíváme registrační systém www.wodcomp.app

 

Soutěžní kategorie

Jednotlivci budou soutěžit v těchto kategoriích:

 1. ELITE  – pro všechny věkové kategorie.
 2. SCALED – pro všechny věkové kategorie.
 3. SPORT – pro všechny věkové kategorie
 4. MASTERS 35+ (musí být starší 35 let den před jednotlivým závodem)
 5. TEENS  (musí být mladší 18 let)
 6. STRON EDITION – pro všechny věkové kategorie.
 7. WEIGHTLIFTING EDITION – pro všechny věkové kategorie.
 8. HOBBY – pro všechny věkové kategorie.


Týmový sportovci budou soutěžit v těchto kategoriích:

 1. Team 2+1 – Týmý složené ze 2 mužů a 1 ženy
 • Pokud má kategorie nedostatečný počet registrací, Bcross Challenge si vyhrazuje právo tuto kategorii zrušit. V takovém případě budou všem přihlášeným sportovcům vráceny peníze.
 • Bcross Challenge si vyhrazuje právo sloučit dvě kategorie stejného pohlaví v případě nedostatečného počtu účastníků. Například Masters 35+ a Masters 40+. Registrovaným sportovcům se v takovém případě peníze nevrací.
 • Bcross Challenge si také vyhrazuje právo zrušit kategorii Team a převést její účastníky do odpovídající kategorie jednotlivců. Například týmoví elitní sportovci mohou být převedeny do kategorie Individual Elite. Registrovaným sportovcům se v takovém případě peníze nevrací.
 • Na konci online kvalifikace postoupí do finále určený počet sportovců daného závodu.
 • V soutěži START UP GAMES a IZS GAMES se soutěžící registrují bez kvalifikace rovnou do závodu. 
 • Všichni z kategorie TEENs musí mít během registrace v místě konání prohlášení od svých rodičů nebo trenérů, které jim umožní zúčastnit se daného závodu!
 • Důležité upozornění: Sportovci, kteří se dva roky po sobě umisťují mezi 5 nejlepších mužů a 3 ženy, jsou povinni postoupit do elitní kategorie!


Termíny

 • Online Kvalifikace – Pro letní a zimní závod je nutné projít kvalifikací.
  – Big Summer Games – 1.-11.6. individual | 15.-25.6. tým
  – Winter Classic 29.9.- 8.10. Winter Classic
 • Zveřejnění kvalifikačního workoutu je ve 20:00 (českého místního času). Všichni sportovci musí odeslat své skóre do do konce kvalifikačního dne do, 23:59 (českého místního času).
  Sportovci mohou absolvovat workout kolikrát chtějí.
 • Jakmile vyprší termín pro kvalifikace, sportovec nebude moci upravit a odeslat skóre workoutu.

 

Kvalifikace

 • Individuální online kvalifikace na závody Bcross Challenge se budou skládat ze série tréninků, které budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Bcross Challenge (www.bcrosschallenge.com).
 • Sportovci mohou absolvovat své online kvalifikace na místě dle vlastního výběru a odeslat svá videa online. Bcross Judge Team proukoumá všechna videa.
 • Videa musí být nahrána na YouTube veřejně. Odkaz každého videa nahrávate do vašeho účtu v systému wodcomp.cz. 
 • Sportovci musí dodržovat všechny pokyny každého kvalifikačního videa poskytnutého našim týmem, včetně úhlu natočení videa. Opakování nebo provedení, které neodpovídají standardům, mohou být posouzeny jako NO REP.
 • Je odpovědností každého sportovce zajistit včasné a úspěšné odevzdání kvalifikačního workoutu. Neúplné nebo nefunkční videa nebudou akceptovány. 
 • Pokud má sportovec technické problémy s odesláním skóre, musí před uzávěrkou poslat e-mail na adresu games@bcross.cz se svým jménem, skórem a odkazem na video. Na e-maily přijaté po termínu nebude brán zřetel.
 • Jakmile vyprší termín kvalifikace, sportovec nebude moci upravit a odeslat skóre.
 • Bcross Judges Team má právo bez varování schválit nebo odmítnout jakékoliv video odeslané kterýmkoli sportovcem.
 • Tým Bcross Judges provede konečné ověření všech skóre a zveřejní startovní listinu.
 • Registrační poplatky jsou bez udání důvodu nevratné. Registrace jsou bez důvodu nepřenosné.


Bodování

 • Web Bcross Challenge a registrační sytém WODCOMP.cz bude hostit jediný oficiální žebříček pro kvalifikace i závody.
 • Po kvalifikaci začnou všichni sportovci závod s nulou (0).


Postup

 • Na konci online kvalifikace Big Summer Games postoupí do závodu
  Jednotlivci –  228 atletů
  Týmy – 24 týmů | 72 atletů
 • Na konci online kvalifikace Winter Classic postoupí do závodu
  – 140 týmu | 280 atletů
 • Kvalifikovaní sportovci budou mít omezený čas, který bude oznámen v jejich e-mailech, na prohlášení, zda akceptují své místo a zakoupí si vstupenku, aby mohli soutěžit ve finále závodu.
  Pokud se sportovec ve stanoveném čase nepřihlásí a nezaplatí startovný, bude jeho postup do finále nabídnut dalšímu sportovci/týmu v pořadí.
 • Pokud kvalifikovaný sportovec/tým nepřijme své místo ve finále včas, může požádat o zařazení do závodu  – pokud jsou ještě volná místa. 
 • Divoké karty mohou být uděleny závodníkům bez předchozího oznámení.


Závod

HARMONOGRAM

START UP GAMES
2.5. Strong and Weightlifting Edition 

3-4.5. jednotlivci a kategorie tým 2+1 

BIG SUMMER GAMES
9.8. – IZS GAMES
10.8. – Big summer games jednotlivci + týmy | Stron Edition
11.8. – Big summer games jednotlivci + týmy | WeightLifting Edition

WINTER CLASSIC
30.11. – Kategorie týmy muži a ženy | Stron Edition
1.12. – Kategorie mix | WeightLifting Edition  


 • Pokud jednotlivý sportovec nebo tým zruší svou účast na závodě, Bcross Challenge má právo nabídnout místo jinému sportovci/týmu.
 • Každý tým má právo změnit jednoho sportovce nejdéle však 7 dní do závodu, přičemž zaplatí poplatek.
 • Všichni sportovci musí projít přes registraci den před závody nebo ráno pozdní registrace v den závodu! Brífink se koná vždy v 19:00 den před závody! 
 • Sportovci mají právo zmocnit třetí osobu k jejich registraci. K dokončení procesu musí mít zástupce originál průkaz totožnosti / pasu sportovce a podepsané prohlášení. 
 • Pokud se registrovaní sportovci/týmy nedostaví na check-in, jejich místo může být nabídnuto Lucky Athletes. Tyto atleti se můžou nahlasit v registračním koutku. 
 • Registrační poplatky jsou bez udání důvodu nevratné. Registrace jsou bez důvodu nepřenosné.
 • Je výhradní odpovědností sportovců, aby se dostavili do arény a své dráhy včas, aby mohli soutěžit. Pokud to z jakéhokoli důvodu neudělají, nemohou soutěžit v jiném heatu a čase.  Bcross Challenge si vyhrazuje právo změnit čas heatu/soutěže sportovce, pokud to bude považovat za nutné.
 • Na konci každého finále se heaty změní na základě výkonů jednotlivých sportovců a týmů. Budou zveřejněny na wodcomp.cz.
 • Bcross Challenge HEAD Judges Team má konečnou pravomoc nad všemi rozhodnutími o protestech atletů.
 • Účastníkům (divákům, sportovcům, trenérům atd.) není během záodu z jakéhokoliv důvodu dovoleno používat drony.
 • Bcross Challenge zahrnuje právo odebrat nebo diskvalifikovat jakéhokoli Sportovce na základě nevhodného chování nebo porušení pravidel dle uvážení Bcross Challenge a nebude mu dovoleno žádat vrácení peněz nebo kompenzaci.
 • Všichni sportovci souhlasí, že budou soutěžit sportovním způsobem. Nesportovní chování, jako jsou hádky s organizátory nebo zástupcem Bcross Challenge, posměch, hecování, rvačky nebo jakékoliv chování, které by poškodilo pověst Bcross Challenge.
  Může být důvodem trest, pozastavení, diskvalifikace, vyloučení z akce, diskvalifikaci z budoucích akcí nebo právní kroky.
 • Jakékoli jednání, které brání jinému sportovci v spravedlivé příležitosti soutěžit (např. zneužití nebo úprava vybavení, odmítnutí dodržovat standardu) nebo které narušuje komunikaci mezi sportovcem a rozhodčím (např. externí hluková zařízení, klaksony, vzduchové klaksony atd. .) brání jejich schopnosti užít si svůj zážitek nebo obecně narušuje událost, není povoleno.
 • Bcross Challenge nenese odpovědnost, pokud český stát nebo místní mezinárodní úřady požádají, aby akce musela být odložena nebo zrušena v důsledku události vyšší moci (včetně, ale bez omezení na přírodní katastrofy, epidemie, národní nebo evropské volby atd.). Pokud český stát nebo příslušné orgány požádají, aby se událost z jakéhokoli důvodu nemohla konat, bude Bcross Challenge stanoveno nové datum na stejném nebo jiném místě. Účast sportovců a divácké vstupenky se automaticky přenesou na nový termín a sportovci ani diváci nebudou muset platit žádné poplatky navíc. Bcross Challenge nenese odpovědnost za žádné poplatky, které mohou vzniknout sportovcům a/nebo divákům za náklady třetích stran (včetně, ale nejen, hotelů, letenek…)


Odvolání

 • Pouze sportovci mají právo podat odvolání během závodu, do dvou hodin po dokončení svého workoutu, a to pouze po zaplacení poplatku za odvolání ve výši 1000,- kč v hotovosti. Nezbytnou podmínkou pro posouzení odvolání je vyplnění formuláře v příloze 1.
 • Pokud je výsledek odvolání ve prospěch sportovce/týmu, bude mu vrácena částka. Vedoucí rozhodčího si vyhrazuje právo odmítnout dotaz a všechna jeho/její rozhodnutí jsou konečná bez dalších sporů.
 • Bcross Challenge nebude přijímat žádné dotazy po dvou hodinách od konce workoutu.
 • Videa, fotografie, média mobilních telefonů ani žádná jiná média NEBUDOU důvodem ke změně nebo úpravě rozhodnutí, skóre nebo příspěvku rozhodčího události. Bcross Judge Team může požádat o jakákoli související média, ale jejich dostupnost nemusí zaručit použití nebo přípustnost v celkovém rozhodovacím procesu.

Níže jsou uvedeny příklady událostí nebo akcí, na které se může sportovec odvolat:

 • Problémy související s počítáním, chybami dat nebo poruchami zařízení. Níže jsou uvedeny příklady, ale nepředstavují všechen seznam:
  • chyba v datech výsledkové tabulky
  • počítání nesrovnalostí nebo chyb (např. celkový počet opakování, vyplněno bylo nesprávně)
  • Nekonzistence nebo chyba při načítání
  • Značení tratí nebo nesrovnalosti ve směru jízdy
  • Selhání zařízení nebo monitoru, za které nese odpovědnost sportovec
  • Pohyb události nebo nesprávná komunikace nebo jednání rozhodčího
  • Činnost jiného sportovce nebo osoby, která bránila sportovci v postupu

Níže jsou uvedeny příklady událostí nebo akcí, proti kterým se sportovec nemůže odvolat:

 • Živý úsudek a „NO REP“ rozhodčím. Níže jsou uvedeny příklady, ale nepředstavují všechen seznam:
  • Většina chyb rozsahu pohybu (koncové rozsahy opakování)
  • Hloubka dřepu
  • Rozšíření kyčlí, kolen nebo paží
  • Stabilizace výtahu nebo zařízení nad hlavou

Poznámky :

 1. Sportovci se obvykle nemohou odvolat proti jinému soutěžícímu. Závažné chyby, na které byl upozorněn soutěžní tým, však mohou být v zájmu spravedlnosti prošetřeny.


Politika rozřazovacích bojů

V případě nerozhodného výsledku mezi dvěma nebo více sportovci během závodu platí následující pravidla pro nerozhodný výsledek:

 • Krok 1: Bcross Challenge nejprve zváží, který sportovec vyhrál většinu workoutů. Ten s nejvíce vyhranými WODs vyhrává nerozhodný výsledek. Pokud je mezi sportovci stále nerozhodný stav, přistoupíme ke kroku 2.
 • Krok 2: Bcross Challenge zkoumá, který sportovec se umístil na 1. místě častěji. Ten s nejvyšším počtem umístění na 1. místě je vítězem nerozhodného výsledku. Pokud je stále nerozhodný stav, pokračujeme krokem 3.
 • Krok 3: Bcross Challenge zkoumá, kolikrát se každý sportovec umístil na 2. místě, aby prolomil nerozhodný výsledek. Ten, kdo se umístí nejvíce na 2. místě, je vítězem. Pokud je stále nerozhodný stav, postupujeme na 3. místo, 4. atd.


Doping

Sportovci diskvalifikovaní z CrossFit Games kvůli užívání drog zvyšujících výkon se nesmí zúčastnit Bcross Challenge, dokud platí jejich zákaz.

Kromě toho má Bcross Challenge právo na žádost spolupracovat s mezinárodními antidopingovými organizacemi. Na požádání budou muset sportovci účastnící se akce spolupracovat jejich jménem a účastnit se programů testování na drogy. Pokud se sportovec vyhýbá, odmítne nebo se nepodrobí testu na drogy, má Bcross Challenge právo zakázat mu účast na akci a nebude mu dovoleno žádat vrácení peněz nebo kompenzaci.


Ceny

 • START UP GAMES: věcné ceny od partnerů v hodnotě 100.000 Kč 
 • BSG “katapult” první místa vyhrají vstup na letní games
 • Vítězům BIG SUMMER GAMES 2023 bude udělena minimální celková peněžní odměna ve výši 70.000 Kč! Kromě toho bude věnováno více než 200.000 Kč na darech od sponzorů.
 • Prize money budou zveřejněny vždy v události závodu. 
  • Všechny ceny podléhají příslušným daním a srážkové dani a výherci ceny dodržují dohodu s čestným prohlášením o ceně Bcross Challenge.
  • Další ceny mohou předat partneři a sponzoři závodu
  • Vítězný sportovec a tým si musí na akci vyzvednout všechny fyzické ceny. Pokud je potřeba ceny odeslat až po akci, sportovec a tým mohou podléhat poplatkům za dopravu.
  • Bcross Challenge si vyhrazuje právo zvýšit nebo snížit výše uvedené ceny akce bez předchozího upozornění, pokud to bude považovat za nutné. Důvody pro zvýšení cen mohou být mimo jiné sponzorské dary, státní podpora, marketingová propagace atd. Důvody pro snížení cen mohou být, ale nejsou omezeny na přírodní katastrofy, epidemie, bankrot, národní nebo evropské volby, nedostatečné registrace , atd. Bcross CHallenge nenese odpovědnost za žádné poplatky, které mohou vzniknout sportovcům a/nebo divákům za náklady třetích stran (včetně mimo jiné hotelů, letenek, vstupenek atd.).


  Zásady ochrany osobních údajů

  Bcross Challenge používá e-maily registrovaných sportovců pouze k zasílání e-mailových zpravodajů. E-maily registrovaných sportovců nebudou předány třetím stranám. Všechny e-maily sportovců jsou uchovávány na serverech Bcross Challenge na dobu neurčitou. Sportovci se mohou kdykoliv odhlásit z odběru zpravodajů kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ ve spodní části jakéhokoli zpravodaje zaslaného společností Bcross CHallenge nebo zasláním odhlašovacího e-mailu na adresu vm@bcross.cz